Р.Г. Әхмәтьянов. Татар теленең этимологик сүзлеге. I-II-томлар.

                  Бу  сүзлек – туган телебездәге сүзләрнең килеп чыгышын (этимологиясен), тарихын  ачыклау, мәгънәләрен, кулланылыш үзенчәлекләрен тикшерүгә багышланган киң колачлы беренче хезмәт, зур гыйльми казаныш буларак, төрки-татар тарихын, татар-башкорт тел байлыгын өйрәнергә теләүче галимнәр, мәктәп һәм югары уку йортлары мөгаллимнәре, укчы-студентлары файдалану өчен гаять файдалы кулланма. Анда 10 меңнән артык сүзгә аңлатма бирелә.

Далее →

Подготовка к олимпиаде. 9 класс. Татарский язык.

Авторы: Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: олимпиадага әзерләнү. 9 нчы сыйныф (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). Кулланма татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучыларга төрле дәрәҗәдәге (мәктәп, район, республика, халыкара) олимпиадаларга әзерләнү өчен төзелде. Анда 9 нчы сыйныф укучыларына тел белеме бүлекләре буенча күп төрле тестлар, тәрҗемә өчен текстлар, бәйләнешле сөйләм дәрәҗәсен ачыклардай язма эш темалары һ.б. төрле биремнәр урын алган. Кулланма гамәлдәге дәреслекләргә өстәмә материал буларак та тәкъдим ителә.

Далее →

Авторская программа по татарской литературе. 5-9 классы.

Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Авторская программа по татарской литературе для общеобразовательных организаций основного общего образования с обучение на русском языке ( для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы.

Далее →

Тесты на каждый урок. Рабочая тетрадь по диагностике. 5 класс

Татарская литература. Тесты. Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Әлеге әсбап рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар әдәбияты дәресләре буенча дидактик  материал итеп эшләнде. Биредә укучы балаларның һәр дәрестә алган белемнәрен тикшереп карау өчен тестлар тәкъдим ителә. Тестларны укучылар үзләре генә дә, ата-аналар белән берлектә дә, укытучы белән дәрестә дә куллана ала.

Далее →

Тесты на каждый урок. Рабочая тетрадь по диагностике. 6 класс

Татарская литература. Тесты. Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Әлеге әсбап рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар әдәбияты дәресләре буенча дидактик  материал итеп эшләнде. Биредә укучы балаларның һәр дәрестә алган белемнәрен тикшереп карау өчен тестлар тәкъдим ителә. Тестларны укучылар үзләре генә дә, ата-аналар белән берлектә дә, укытучы белән дәрестә дә куллана ала.

Далее →

Тесты на каждый урок. Рабочая тетрадь по диагностике. 7 класс

Татарская литература. Тесты. Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Әлеге әсбап рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар әдәбияты дәресләре буенча дидактик  материал итеп эшләнде. Биредә укучы балаларның һәр дәрестә алган белемнәрен тикшереп карау өчен тестлар тәкъдим ителә. Тестларны укучылар үзләре генә дә, ата-аналар белән берлектә дә, укытучы белән дәрестә дә куллана ала.

Далее →

Тесты на каждый урок. Рабочая тетрадь по диагностике. 8 класс

Татарская литература. Тесты. Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Әлеге әсбап рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар әдәбияты дәресләре буенча дидактик  материал итеп эшләнде. Биредә укучы балаларның һәр дәрестә алган белемнәрен тикшереп карау өчен тестлар тәкъдим ителә. Тестларны укучылар үзләре генә дә, ата-аналар белән берлектә дә, укытучы белән дәрестә дә куллана ала.

Далее →

Тесты на каждый урок. Рабочая тетрадь по диагностике. 9 класс

Татарская литература. Тесты. Авторы: Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина  Г.М., Гарифуллина М.Я. Әлеге әсбап рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар әдәбияты дәресләре буенча дидактик  материал итеп эшләнде. Биредә укучы балаларның һәр дәрестә алган белемнәрен тикшереп карау өчен тестлар тәкъдим ителә. Тестларны укучылар үзләре генә дә, ата-аналар белән берлектә дә, укытучы белән дәрестә дә куллана ала.

Далее →