Подготовка к олимпиаде. 9 класс. Татарский язык.

Авторы: Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф.

Татар теле: олимпиадага әзерләнү. 9 нчы сыйныф (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен).

Кулланма татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучыларга төрле дәрәҗәдәге (мәктәп, район, республика, халыкара) олимпиадаларга әзерләнү өчен төзелде. Анда 9 нчы сыйныф укучыларына тел белеме бүлекләре буенча күп төрле тестлар, тәрҗемә өчен текстлар, бәйләнешле сөйләм дәрәҗәсен ачыклардай язма эш темалары һ.б. төрле биремнәр урын алган. Кулланма гамәлдәге дәреслекләргә өстәмә материал буларак та тәкъдим ителә.