Татар теле. Кагыйдәләр, методик киңәшләр, анализ үрнәкләре, биремнәр.

Татар теле. Кагыйдәләр, методик киңәшләр, анализ үрнәкләре, биремнәр. Абитуриентлар, укытучылар, студентлар өчен. Авторлар: Р.Х. Мирзаһитов, Р.К. Сәгъдиева, Д.Х. Хөснетдинов. Тәкъдим ителгән уку-укыту ярдәмлеге татар теленнән белемнәрне камилләштерү, төрле контроль эшләргә әзерләнүдә укучы һәм укытучыларга юнәлеш бирү максатын күздә тота. Хезмәттә методик киңәшләр, анализ төрләре, тест һәм бирем үрнәкләре урын ала.

Далее →