Ф.Х. Җәүһәрова, Г.Г. Гыйлемҗанова, Д.А. Габдрахманов. Гармун, кубыз, курай...

Балалар өчен аудиокушымталы һәм фотоиллюстрацияле китап (Татар халык музыка уен кораллары)

Китапта татар халык музыка уен кораллары, аларның төзелеше һәм тавыш үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирелә, татар халык авыз иҗаты үрнәкләре, язучышагыйрьләр әсәрләреннән өзекләр китерелә. Басма 6 яшьтән өлкәнрәк балаларга кызыклы әсбап буларак әзерләнде.