М.И. Мәхмүтов. Том 6: Милләт, мәгариф һәм дин.

Сайланма хезмәтләр: 7 томда.

Рецензентлар: Вәлиев Р.М., тарих фәннәре докторы, шәрекъ белгече;
Зәйнуллин Җ.Г., филология фәннәре докторы, гарәп теле белгече;
Юзеев А.Н., фәлсәфә фәннәре докторы, шәрекъ белгече;
Якупов В.М., тарих фәннәре кандидаты, дин белгече.

Бу томда академик Мирза Мәхмүтовның төрле елларда массакүләм мәгълүмат чараларында басылган мәкаләләре тупланган.