Татар әдәбияты. Сочинение язарга өйрәтәбез. 5 – 9 сыйныфлар.

Ф.Ф.Хәсәнова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Сочинение язарга өйрәтәбез. 5 – 9 сыйныфлар.

Рус телендәге мәктәпләрдә татар әдәбиятыннан сочинение язу серләренә өйрәткән мондый кулланманы укытучылар һәм укучылар, шулай ук ата-аналар күптән көтә иде.