Николай Гоголь. Сайланма әсәрләр (рус һәм татар телләрендә)

«Бу китапны татлы хыяллар һәм еракта калган авылыңның сихерле төннәренә, үсмерчак елларын кире әйләнеп кайтыр өчен өчен булса да кабат укып чыгарга киңәш итәм…», дип яза кереш сүз авторы Мөдәррис Вәлиев.

Китапка Гогольнең билгеле дүрт әсәре рус һәм татар телләрендә тупланган.

Николай Гоголь, Александр Пушкин һәм Анна Ахматованың сайланма әсәрләре рус һәм татар телләрендә бер сериядә, «Культура России» федераль программасы кысаларында нәшер ителгән.

Төзүче-редакторы Ләйсән Хафизова.

Рәссамы Наталья Граханцева.

Тәрҗемәчеләре А.Шамов, Г.Төхфәт.

Николай Гоголь. Сайланма әсәрләр (рус һәм татар телләрендә). — Мәгариф-Вакыт, 2013.